Doelstelling

De Stichting Behoud Cultureel Erfgoed Schoonhoven heeft ten doel de bevordering van de instandhouding van het cultureel erfgoed in de Gemeente Schoonhoven, conform de statuten d.d. 28-12-2006.

De Stichting Behoud Cultureel Erfgoed Schoonhoven heeft geen personeel en kent geen beloningsbeleid.